Główna

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęło swoją działalność 21 marca 2011 r. Organizacja zrzesza osoby 50+, które są emerytami, rencistami, bądź osobami niepracującymi zawodowo w większości mieszkańcami z gmin: Krokowa, Władysławowo i Puck. Kiedy rozpoczynaliśmy swoją działalność było nas 15 członków. W roku 2015 jesteśmy 47 osobową grupą z 17 miejscowości. Możemy uznać to za sukces, ponieważ w środowisku wiejskim zawsze trudniej namówić osoby niepracujące do zainwestowania w siebie, do zrobienia czegoś dla siebie. Nam się udało.

Głównymi celami statutowymi są:

1. prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowanej do osób w wieku dojrzałym oraz działalności publicznej na rzecz integracji wielopokoleniowej,

2. organizowanie i rozwijanie różnych form aktywności psychicznej i fizycznej osób dorosłych,

3. propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień,

4. upowszechnianie osiągnięć nauki, kultury, sztuki i techniki,

5. pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i oświatowego,

6. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,

7. stworzenie warunków do dobrego starzenia się.

Nasza działalność dotyczy edukacji i to edukacji rozumianej bardzo szeroko, edukacji na wielu płaszczyznach. Od 4 lat UTW organizuje zajęcia z zakresu:

  • języka angielskiego – dla początkujących i zaawansowanych – prowadzone przez nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Krokowej – p. Wioletę Marszall

– języka niemieckiego – prowadzone obecnie  przez p.Patrycję Szczerba, nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Krokowej

informatyki – dla początkujących i zaawansowanych – prowadzone przez Beatę Minga, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławoszynie

edukacji prozdrowotnej – prowadzone przez Wojciecha Targowskiego, lekarza rodzinnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krokowej

psychologii na co dzień – Magdalenę Żelewską emerytowanego pedagoga Gimnazjum w Krokowej.

Wymienione zajęcia prowadzone są od 2011r. przez te same osoby, w formie wolontariatu i odbywają się co 2 tygodnie po 1,5 godziny każde przez cały rok szkolny. Zajęcia z j. niemieckiego, edukacji prozdrowotnej i psychologii na co dzień odbywają się na Zamku w Krokowej, natomiast z informatyki i j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Sławoszynie.

W zajęciach uczestniczą osoby, które już dawno ukończyły swoją ścieżkę edukacyjną, ale nadal chcą uzupełniać swoją wiedzę i rozszerzać swoje umiejętności i możliwości.

Organizując te zajęcia pokazujemy, że seniorzy także potrzebują warunków do dobrego starzenia się i powinni swoją wiedzę uzupełniać, a zwłaszcza tę dotyczącą zachowań związanych ze zdrowiem. Prozdrowotny styl życia oznacza, że ludzie podejmują świadome działania ukierunkowane na zwiększenie potencjału swojego zdrowia oraz eliminują zachowania zagrażające jemu.

Dbanie o stan zdrowia polega na dwóch rodzajach działań: zaprzestawaniu zachowań szkodliwych i ryzykownych dla zdrowia oraz podejmowania działań konstruktywnych – prozdrowotnych. Najistotniejszym czynnikiem uruchamiającym każde z nich jest motywacja do dbania o swoje zdrowie. By była silna – posiadanie dobrego zdrowia musi stać się wartością, umieszczaną wysoko w hierarchii wartości. Po prostu -człowiekowi musi na zdrowiu zależeć.

Podczas tych zajęć wykładowcy uświadamiali słuchaczom, że edukacja prozdrowotna :

– to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i zdrowie społeczeństwa w którym żyją,

– jest nieodłącznym i komplementarnym elementem promocji zdrowia,

– jest narzędziem promocji zdrowia.

Edukacja prozdrowotna w wielu obszarach była łączona z psychologią na co dzień. Wykładowcy tworzyli bloki tematyczne i podczas wspólnych zajęć przekazywali informacje każdy ze swojej dziedziny, uzupełniając się nawzajem. Przekazywali również wiele ciekawych wiadomości ze swoich praktyk zawodowych.

Zajęcia te dotyczyła między innymi takich zagadnień jak problemy alkoholowe, narkotykowe, które można traktować jako zjawiska psychologiczne, ale przede wszystkim są on problemem zdrowotnym. Zatrważające jest to, że prawie każdy ze słuchaczy spotkał się z jednym bądź drugim problemem.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku