Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

1. Maria Szweda – Ciskowska – prezes

2. Urszula Marszall – w-ce prezes

3. Gertruda Tarnowska– skarbnik

4. Grażyna Soldatk – sekretarz

5.Edyta Lange -członek

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku