Kontakt

Prezes
Maria Szweda – Ciskowska –  tel. 609 109 450

V-ce Prezes
Urszula Marszall – tel. 605 735 732

email:  biuro@uniwersytet.krokowa.pl

strona: http://uniwersytet.krokowa.pl

adres działalności:

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krokowej

84-110 Krokowa, ul. Zamkowa 1

NIP 5871690246

Konto bankowe: BS Krokowa  73 8349 0002 0010 6106 2000 0010

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku