PILNE!!!

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Puckiego! /Info:Starosta Pucki/

W najbliższą sobotę, 10 października Powiat Pucki wejdzie do tzw. czerwonej strefy. Co to oznacza?Poniżej prezentujemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czerwonej strefie:

– organizacja kongresów i targówzakaz organizacji

– wydarzenia kulturalne – zakaz organizacji;

– wydarzenia sportowe – bez publiczności;

– gastronomia – w lokalach gastronomicznych przebywać może 1 osoba na 4 m2; prowadzenie działalności możliwe od 6.00–22.00; nie dotyczy usług cateringowych i dowozu; – działalność hotelarska – obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek, stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

– aquaparki i baseny – 75% obłożenia obiektu w aquaparkach;

– wesołe miasteczka, parki rozrywki i rekreacyjne – zakaz prowadzenia działalności;

– siłownie – 1 osoba na 10 m2;

– kina – na sali kinowej może przebywać 25% publiczności;

– sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska – warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci;

– zgromadzenia – zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób, a odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos;

– kościoły – jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult; w strefie czerwonej 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa; jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult); w strefie czerwonej obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa;

– wesela i inne uroczystości „rodzinne” – 50 osób w strefie czerwonej, z wyjątkiem obsługi – zmiany dotyczące uroczystości rodzinnych wchodzą od 17 października 2020 r.- inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju – 50 osób w strefie czerwonej, z wyjątkiem obsługi;

– transport zbiorowy – w strefie czerwonej może być zajęte 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego;

– maski – zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszędzie maski w przestrzeni publicznej;

– handel – jest obowiązek noszenia masek przez klientów podczas zakupu towarów lub usług ,rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;

– poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) ( sauny,solaria) -zakaz prowadzenia działalności;

– kluby nocne, dyskoteki – zakaz prowadzenia działalności;

– salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu – w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *